Pakiety tematyczne

Więcej Muzyki HD
Więcej Discovery HD
Więcej Sportu HD
Więcej Bajek HD
Więcej Filmów HD
Więcej Seriali HD
Więcej Nauki HD
Więcej Luzu HD
Więcej Świata
TV Republika HD

Pakiety tematyczne, Pakiety premium, Usługi VOD Subskrypcyjne, Usługa JAMBOX Online, dostępne są przy wyborze Pakietu Wielotematyczny HD oraz Wielotematyczny Super HD.

Więcej Muzyki HD
Więcej Discovery HD
Więcej Sportu HD
Więcej Bajek
Więcej Filmów HD
Więcej Nauki HD
Więcej Luzu HD
Więcej Seriali HD
Więcej Świata
Viasat HD
Pakiet Tematyczny nHD
Pakiet Tematyczny Republika

4,99 zł
6,99 zł
7,99 zł
6,99 zł
9,99 zł
6,99 zł
7,99 zł
9,99 zł
1,99 zł
9,99 zł
6,99 zł
4,99 zł

Cennik              Umowy              Regulaminy              Dokumenty telefonii mobilnej

Biuro Obsługi Klienta: 17 282 5000

Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.