Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W związku z tym, w trybie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulega Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych.

Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Powyżej wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Operatora, nie później niż do 31.05.2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Klienta.

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na zasadach ogólnych.

Wykaz zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Ostatnie wpisy

Potrzebujesz pomocy? Nie wiesz jaki pakiet wybrać?​

Zadzwoń: 17 282 5000

Napisz: bok@zetomedia.pl

Wyślij SMSa 605 050 835