Pakiety telewizyjne

 
Mini HD
Wielotematyczny HD
Wielotematyczny Super HD
W prezencie pakiet premium Filmbox HD
Dla nowych i przedłużających umowę abonentów. Przez cały okres umowy terminowej.
W prezencie pakiet premium Filmbox HD
Dla nowych i przedłużających umowę abonentów. Przez cały okres umowy terminowej.
* Programy gwarantowane zgodnie z definicją w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług. Włączenie i wyłączenie programu niegwarantowanego nie jest zmianą Umowy Abonenckiej i nie wymaga uprzedniego powiadomienia o tym Abonenta.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.