Zmiany w roamingu UE od 1 lipca 2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu polegające na:

 • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  • połączenie głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut,
  • połączenie głosowe odebrane – 0,31 zł za 10 minut,
  • wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,
  • wysłaną wiadomość MMS – 0,11 za 10 wiadomości,
  • transmisja danych – 11.59 zł za 1 GB,
 • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
 • podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 • Promocja Skrzynia Skarbów – Cennik
 • Promocja Skrzynia Skarbów – Regulamin
 • Cennik Podstawowy – Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny – Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny – Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
 • Promocja dla Przedłużających 2021 – Cennik
 • Promocja dla Przedłużających 2021 – Regulamin
 • Promocja Witamy w JAMBOX mobile – Regulamin
 • Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile – Regulamin
 • Regulamin dodatkowy – RLAH – FUP

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2022 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Abonentów kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Umowie i Regulaminie Promocji.

print