Zmiany w roamingu UE od 1 stycznia 2021

Informujemy o zmianach w Roamingu od 1 stycznia 2021 r. Zmiany wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w wyniku, którego następuje zmiana ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana obejmuje:

  • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (obniżenie z 0,01845 zł do 0,016729 zł za 1 MB),
  • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (z 0,01845 zł do 0,016729 zł za 1 MB),
  • podwyższenia limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (Pakietów roamingowych DATA – zgodnie z tabelami zawartymi w Cenniku i Cenniku Promocyjnym).

 

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2021 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Abonentów kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Umowie i Regulaminie Promocji.

print