Zmiany dotyczące świadczenia połączeń międzynarodowych i SMS-ów wewnątrz UE od 15 maja 2020 r.

Komunikat z dnia 2020.04.10

SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują, że 15 maja 2020 roku następuje aktualizacja maksymalnych stawek za zakańczanie połączeń międzynarodowych oraz SMS realizowanych wewnątrz UE, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 regulującym m.in. te właśnie stawki.

Maksymalne stawki zostały obliczone na podstawie zapisów Rozporządzenia w oparciu o średni kurs Euro z dni 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2020 roku nie mogą przekroczyć:

  1. 0,9993 zł brutto, 0,8124 zł netto, 0,19 euro za minutę połączenia,
  2. 0,3156 zł brutto, 0,2566 zł netto, 0,06 euro za SMSa.

Zmiany w Cennikach obowiązują od dnia 15 maja 2020 r.

Co się zmienia?

Zmianie ulega wysokość opłat połączeń głosowych oraz SMS’ów rozpoczynanych w naszym kraju i zakańczanych w państwach Unii Europejskiej, Gibraltarze, Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz na terytoriach: Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska i ReunionSaint-MartinMadera i AzoryWyspy Kanaryjskie.

Powyższe zmiany dotyczą stawek za połączenia międzynarodowe rozpoczynane w naszym kraju oraz za SMS’y wysyłane z naszego kraju do krajów i terytoriów wyżej wskazanych..

Pragniemy również podkreślić, iż te z opłat, które dotychczas były niższe od wskazanych powyżej wartości, nie ulegają zmianie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do SGT S.A., najpóźniej 14 maja 2020 roku. W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania będą zobowiązani Państwo do zwrotu ulgi udzielonej w związku z zawarciem Umowy na Warunkach Promocyjnych. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku braku spełnienia tego warunku, wypowiedzenie będzie uznane jako złożone na warunkach ogólnych.

print