Zmiany dotyczące świadczenia połączeń międzynarodowych i SMS-ów wewnątrz UE od 15 maja 2019r.

W związku z wejściem w życie w dniu 15 maja 2019 r. nowych zasad świadczenia połączeń i SMS-ów międzynarodowych w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie dla konsumentów, wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z 11 grudnia 2018 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”) nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w połączeniach międzynarodowych.

Zmiany w Cennikach obowiązują od dnia 15 maja 2019 r.

Szczegóły na stronie: https://jambox.pl/mobile/komunikat-2805

print